Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/MMRstudio/domains/msajuridisch.nl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/MMRstudio/domains/msajuridisch.nl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2855 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/MMRstudio/domains/msajuridisch.nl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708 rodo – MSA Juridisch Advies

Wszystko co musisz wiedzieć o RODO ale boisz sie zapytać

Część  1 : Jestem ADO, a Ty?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Jeśli jesteś przedsiębiorcą to prawdopobnie jesteś ADO. Nie daj się zwieść  iluzji że jeśli współpracujesz tylko z innymi firmami to nie przetwarzasz danych osobowych osób fizycznych.  Uwierz mi – przetwarzasz. Wkrótce napiszę skąd ta pewność. Tymczasem zapraszam do zapoznania się ze słowniczkiem pojęć  RODO.

Pl: RODO/ Nl: AVG / Eng: GDPR:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Osoba fizyczna / natuurlijke persoon: prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci.  Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań) w odróżnieniu od osób prawnych. Innymi slowy: ty i ja.

Osoba prawna / rechtspersoon: jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego.Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną

Administrator Danych Osobowych / verwerkingsverantwoordelijke :  niemal każdy podmiot działający na rynku, również Twoja firma. W szczególności może to być osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który „samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych”

Administrator Bezpieczeństwa Informacji / functionaris voor gegevensbescherming: osoba fizyczna powołana przez ADO, która zajmuje się zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe /persoonlijke gegevens: – informacje, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę:.imię/nazwisko/adres  lub imię/nazwisko/numer telefonu lub  e-maile (marta@msaporadyprawne.nl) lub  monitoring, zapisy rozmów lub numer  PESEL  /BSN, lub dane o lokalizacji lub adres IP a także kombinacja powyższych danych

Dane wrażliwe : (szczególna kategoria danych):

  1. Dane dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego (dane medyczne, stopień niepełnosprawności, dyslekcja ucznia)
  2. Dane genetyczne (DNA, RNA, próbki biologiczne)
  3. Dane biometryczne (wizerunek lub dane daktyloskopijne)
  4. Wyroki skazujące i naruszenia prawa,
  5. Przynależność związkowa, polityczna, religijna, rasowa

Przetwarzanie danych : operacje na danych osobowych, np. wgląd, wprowadzanie, modyfikacja , usuwanie, niszczenie, anonimizacja, przetwarzanie na serwerze i w biurze,  archiwizacja, kopie bezpieczeństwa, udostępnianie, powierzanie, przesyłanie

Naruszenie ochrony danych osobowych: naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (włamanie lub kradzież danych, sprzedaż danych, przypadkowe usunięcie, przekazanie danych osobie nieupoważnionej, zagubienie dokumentacji, laptopa, pendrive itp)

Cdn…

 

Pozdrawiam

M.


2018 to rok Rodo

Mimo że minął już prawie miesiąc Nowego 2019 Roku, wielu z nas unosi się jeszcze na fali dobrych postanowień, kilku z nas zdążyło z nich zrezygnować,  pokusiłam się o małe podsumowanie roku 2018.  

Read More